Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung-kommunikation

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udsendt en pulje, med formålet at udvikle og udbrede kommunikative onlineprodukter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet biddrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

 

Sigtet er, at der iværksættes mindre kommunikative aktiviteter lokalt, som målrettes de unge. Det kan være kampagner, hashtags, blogs, quizzer, videoer, fotoserier mv. Derudover er der mulighed for at understøtte lokale arrangementer og opfølgningsaktiviteter, der inddrager unge i at udvikle og udbrede kommunikative produkter.

 

Puljens målgruppe er unge under 30 år. Det er derfor en fordel, hvis det også er unge under 30 år, der er med til at udvikle de kommunikative onlineprodukter.

 

Der er to ansøgningsrunder. I denne ansøgningsrunde udgør det samlede beløb 475.000 kr. Anden ansøgningsrunde forventes udmeldt i efteråret 2018 med 250.000 kr.

 

Projektperiode

Midlerne kan anvendes i perioden 1. juli 2018 til 31. december 2019.

 

Ansøgerkreds

Initiativet er målrettet institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder - herunder også kommuner, klubber, boligselskaber, skoler m.v.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er d. 4. maj.

 

Læs mere om puljen og ansøg her.