Parallelsamfund

Der er 22 punkter i regeringens strategiudspil "Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030", som netop er blevet offentliggjort.

Regeringens strategi mod parallelsamfund fordelt på fire temaer:

 

Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder
Der skal ikke være ghettoer i Danmark i 2030. Vi ønsker at nedbryde parallelsamfund een gang for alle. For flere af ghettoområderne er der allerede besluttet og iværksat vigtige indsatser, der over tid kan være med til at skabe en fysisk forandring i de udsatte boligområder. Men skal målet nås, er der på en række områder behov for en ekstra og langt mere kontant indsats.


2. Nye muligheder for fuld afvikling af de mest udsatte ghettoområder

3. Adgang til at opsige lejere ved salg af almene boliger i udsatte boligområder

 


Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder
En mere balanceret beboersammensætning i de udsatte boligområder vil kunne bidrage aktivt til, at målet om ingen ghettoer i 2030 kan realiseres. Lovgivningen indeholder i dag en række udlejningsregler, der har til formål at ændre beboersammensætningen i udsatte boligområder. Men disse muligheder har ikke virket godt nok.

 

4. Stop for kommunal anvisning til udsatte boligområder for ydelsesmodtagere

5. Obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder

6. Lavere ydelse for tilflyttere til ghettoområder

7. Stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse

8. Kontant belønning til kommuner, der lykkes med integrationsindsatsen

 


Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
Undersøgelser har vist, at når forskellige kriminalitetstyper forekommer i nabolaget, øger det utrygheden blandt borgere i de særligt udsatte boligområder mere end i resten af Danmark. I de udsatte boligområder betyder utrygheden, at de ressourcestærke borgere skubbes ud, og det bliver sværere at tiltrække nye borgere. Det vil vi ikke acceptere.

 

9. Styrket politiindsats i særligt udsatte boligområder

10. Højere straffe i bestemte områder (skærpet strafzone)

11. Kriminelle ud af ghettoerne

 


En god start på livet for alle børn og unge
Der er behov for en styrket indsats for at sikre, at alle børn får en god start på tilværelsen. Der skal sættes ind med en tidlig indsats for at sikre gode danskkundskaber. Der skal skabes mulighed for en anden fordeling af elever til de almene gymnasier. Og det skal gøres klart, at forældrene skal løfte ansvaret med at opdrage deres børn og sikre, at børnene passer deres skolegang.

 

12. Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart

13. Bedre fordeling i daginstitutioner

14. Målrettede sprogprøver i 0. klasse

15. Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler

16. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg

17. Bedre fordeling af elever på gymnasier

18. Kriminalisering af genopdragelsesrejser

19. Hårdere kurs over for vold i hjemmet

20. Tidlig opsporing af udsatte børn

21. Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

 


Regeringen følger op på indsatsen mod parallelsamfund

 

22. Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer

 

 

Hent: "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030"

Kilde: regeringen.dk

 

 

BLs reaktion på udspillet "Både godt og skidt i regeringens udspil, men regningen skal ikke ende hos lejerne".

 

KLs reaktion på udspillet "Ghettoudspil med for mange torne".

 

Nye kriterier betyder flere områder på listen over udsatte boligområder, så der nu er 57 boligområder med i udspil om parallelsamfund. Man opererer med tre kategorier for boligområder, der kræver særlig indsats: udsatte boligområder, ghetto-områder og hårdeste ghetto-områder.

Se definition og liste over boligområder der er hhv udsatte boligområder, ghetto-områder eller hårdeste ghetto-områder 

 

Økonomi- og indenrigsministeriet rapport om parallelsamfund https://oim.dk/publikationer/2018/feb/parallelsamfund-i-danmark/