Mentorbaseret indsats for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

Udlændinge- og Integrationsministeriet har netop nu en aktuel pulje, hvis formål er at bringe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tættere på arbejdsmarkedet vis en mentorbaseret indsats, der tager afsæt i de centrale udfordringer, som hindrer kvinder i at komme i ordinær beskæftigelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skriver blandt andet, at "etniske minoritetskvinder uden uddannelse og beskæftigelse er i særlig risiko for at blive marginaliseret og isoleret fra det danske samfund. Uddannelse og beskæftigelse bidrager positivt til kvindernes oplevelse af selvbestemmelse og mulighed for indflydelse på centrale livsbeslutninger. Endvidere er børn, der vokser op i familier, hvor deres mor lever en isoleret tilværelse og med begrænset kendskab til det danske samfund i risiko for yderligere udsathed og dårlig integration.

 

Det er derfor afgørende for etniske minoritetskvinders integration, at de støttes i at komme tættere på det danske arbejdsmarked - til gavn for både dem selv og deres familier. Kvinderne skal støttes i at opnå en større grad af selvstændighed, herunder økonomisk selvstændighed, og i at være gode rollemodeller for deres børn."

 

Ansøgningspuljen udbydes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration- Puljen er til udvikling, afprøvning eller udbredelse af ordninger med mentorstøtte til kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der er langt fra arbejdsmarkedet og med begrænset eller ingen erhvervserfaring. 

 

Ansøgningsfristen er mandag den 9. april 2018.

 

Læs mere og ansøg her.