Nye netværksstrukturer

I boligsocialnet har vi kigget vores netværksstruktur igennem og foretager en række ændringer. Der er både tale om, at vi beholder nuværende fora, lukker andre og etablerer nye.

Boligforliget 2015-18 har medført en række forandringer i fokus og organisering omkring de boligsociale indsatser. Samtidig er boligsociale indsatser i højere grad end tidligere en integreret del af både boligorganisationers og kommuners opgaveportefølje. Dette skaber andre behov og er baggrunden for, at vi i boligsocialnet har kigget vores netværksstruktur igennem og foretager en række ændringer. Der er både tale om, at vi beholder nuværende fora, lukker andre og etablerer nye.


I tråd med boligforliget har vi fokus på at:
• Understøtte et tæt og konstruktivt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer
• Understøtte et strategisk fokus på den boligsociale indsats


De fremtidige netværk i boligsocialnet skal styrke det tværorganisatoriske samarbejde samt opbygge den lokale og nationale kapacitet til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by. Vi etablerer et nyt forum for boligsociale bestyrelser kaldet Strategisk Forum. Vi etablerer et nyt netværk for boligsociale koordinatorer, der sidder centralt i boligorganisationerne samt en ny årlig Samarbejdskonference for både projektledere og koordinatorer i kommuner og boligorganisationer.


På den måde kan vi bedre understøtte de nye lokale strukturer, det strategiske fokus på opgaverne og sikre et løbende samarbejde og vidensflow mellem forskellige parter. 

 

Strategisk Forum er en ny platform for boligsociale bestyrelser, der mødes én gang årligt. Strategisk Forum skal opbygge den lokale og nationale kapacitet på højt strategisk niveau
til at udvikle udsatte boligområder til boligområder i balance med den øvrige by.
• Hver bestyrelse kan sende én ledelsesrepræsentant fra kommunen og én ledelsesrepræsentant fra boligorganisationerne. Har man endnu ikke etableret en bestyrelse, kan man sende repræsentanter fra styregruppen.
• I en opstartsfase er det desuden muligt for projektledere eller andre bestyrelsesbetjenere at deltage som observatører.
• I København kan bydelsbestyrelserne også sende repræsentanter på lige vilkår med andre bestyrelser.
• Første møde i Strategisk Forum er d. 29. maj 2018 kl. 10-15 i Odense.

 

Samarbejdskonferencen er en årlig konference for projektledere samt koordinatorer i kommuner og boligorganisationer. Konferencen skal understøtte det tværgående samarbejde
og styrke det strategiske fokus på de boligsociale indsatser.
• For projektlederne er det obligatorisk at deltage i dagsprogrammet den første dag, da det erstatter ét af de årlige obligatoriske projektledermøder.
• Landserfa er blevet lukket og erstattes af denne konference samt Strategisk Forum.
• Første samarbejdskonference er d. 17. og 18. april 2018 i Odense.

 

BL netværket er et nyt netværk for koordinatorer i boligorganisationerne, der mødes 1-2 gange årligt. Netværket skal sikre videndeling og netværk mellem deltagerne og give feedback til BL. Det skal afklares, om netværket på sigt skal opdeles i øst og vest eller bliver et samlet netværk.
• Første netværksmøde var d. 29. januar 2018

 

Projektledermøde er et obligatorisk møde for alle projektledere af en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden. Det er alle, der har det overordnede daglige ansvar for en helhedsplan, der skal deltage. Der afholdes et møde i øst og et møde i vest, hvor projektledere skal deltage i ét af disse.
- Næste projektledermøde er d. 9. og 11. oktober 2018

 

KL netværket er et netværk, der allerede eksisterer for kommunale koordinatorer. Alle kommuner kan sende en repræsentant. Formålet med netværket er videndeling og
netværk mellem deltagerne samt at give feedback til KL.
• Langt fra alle kommuner er repræsenteret i dette netværk. Så tjek, om din kommune har en repræsentant!
• Næste netværksmøde er d. 1. februar 2018