BL-netværket skudt i gang

Et af de nye netværk er BL-netværket for boligsociale koordinatorer ansat i boligorganisationer og mandag d. 29. januar holdt vi opstartsarrangement

Som vi fortalte i efteråret, har vi i boligsocialnet besluttet at ændre i netværksstrukturen for at understøtte et tæt og konstruktivt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer.

Et af de nye netværk er BL-netværket for boligsociale koordinatorer ansat i boligorganisationer og mandag d. 29. januar holdt vi opstartsarrangement med deltagere fra hele landet. 

 

Programmet bestod af præsentation og korte oplæg om BL's fokusområder og projekter bl.a. psykisk syge og samspillet mellem det fysiske og det sociale i boligområderne. Derudover var det centrale emne naturligvis den meget aktuelle debat om parallelsamfund.

 

Birgitte Søgaard Lauta, senior analyst Certa Intelligence & Security holdt oplæg om radikalisering og ekstremisme med udgangspunkt i rapporten "Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme" og lagde op til debat om lokalsamfundets modstandskraft. 

 

En radikaliseringsproces har ikke en bestemt begyndelse og er ikke dikteret af bestemte faktorer, men der er nogle "push"-faktorer som personlig sårbarhed, oplevelse af at være udenfor, religion og ideologi, oplevelsen af uretfærdighed (fx oplevelse af racisme) og kriminalitet og voldserfaring (crossover), der ofte ses. Der er ligeledes nogle "pull"-faktorer og en søgen efter handling og spænding, mening og klare svar, sammenhold og fællesskab, der ofte ses. 

 

Godt forebyggende arbejde er ikke nødvendigvis projekter, der specifikt arbejder mod radikalisering, men det er ofte i lokalsamfundet, at man først bemærker mistrivsel og ændringer i adfærd. Det kan være i skolen, i familien, i fodboldklubben eller i mere uformelle grupper. Nogle elementer i lokalmiljøet, der øger modstandskraften mod radikalisering er åben dialog, ikke-diskriminerende, fælles interesser, konstruktivt engagement, alternative fællesskaber, der imødekommer søgende individer, inklusion: afstandtagen fra handlinger, men ikke personer og nytænkning og løsningsorienteret tilgange.  

Man kan læse rapporten samt finde undervisningsmaterale og konkret inspiration på hjemmesiden https://stærkefællesskaber.dk/

 

Dagen blev afsluttet med et oplæg ved Hans Thor Andersen, forskningschef ved SBI, hvor han satte fokus på og problematiserede begrebet parallelsamfund, for hvad mener vi overhovedet, når vi taler om parallelsamfund? Det gav anledning til en længere debat, men ingen klare konklusioner eller løsninger. Der var dog enighed om, at der ikke er noget quick fix, men at det lange seje træk er løsningen deriblandt uddannelse, arbejde og en ordentlig løn, for modkultur og parallelsamfund opstår, når man presses ud.