Nyt netværk

Boligsocialnet starter og understøtter nye netværk, der efterspørges af medarbejderne.

Der har i de sidste år været et stigende fokus på at få flere af beboerne i de udsatte boligområder i beskæftigelse. Langt de fleste helhedsplaner har således en eller flere beskæftigelsesindsatser, der som oftest udføres i samarbejde med kommunen.

 

Dette nye netværk er for de boligsociale medarbejdere, der primært arbejder med beskæftigelsesindsatser. Vi arbejder med erfaringsudveksling og best practice, så alle forventes at deltage aktivt i møderne, der som udgangspunkt afholdes på skift i deltagernes boligområde. På første møde vil vi snakke om indhold, antal årlige møder og hvor møderne skal afholdes.

 

Hvis du arbejder med beskæftigelsesindsatser og har lyst til at deltage i netværket eller måske bare høre mere, så er du velkommen til at kontakte Jens Møller på jlm@bl.dk