Initiativer mod parallelsamfund

Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 strategien ”Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030”. I løbet af foråret blev regeringens strategi forhandlet i seks forskellige ministerier, og det udmøntede sig i seks delaftaler og udpegning af tre ghetto-repræsentanter til at realisere målet om at afskaffe ghettoerne.

Aftaler mod parallel samfund

 

De seks aftaler omhandler i korte træk følgende:

 

En aftale om finansieringen af den samlede indsats, hvor der er prioriteret 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden 2019-26. Pengene skal gå til blandt andet renoveringer og nedrivninger i udsatte boligområder.

 

En aftale med krav om, at de hårdeste ghettoområder – der har stået på ghettolisten i fire år i træk – skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030.

 

En aftale om forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder for personer i kontanthjælpssystemet – så der er styring over, hvem der flytter ind i kvarterer med mange sociale problemer.

 

Tre aftaler på børne- og socialområdet om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder, om fordeling i daginstitutioner for at få småbørn ud af isolationen og ind i et dansk miljø, samt om sprogprøver i 0. klasse, styrket forældreansvar og sanktioner over for skoler med dårlige resultater. 

 

Man kan læse høringssvar til lovforslaget her

 

Det endelige lovforslag blev fremsat d. 3. oktober og kan ses her

 

Læs mere om de seks aftaler her.  

 

Ghetto-repræsentanter


De tre udpegede repræsentanter er Bent Hansen, Bolette Christensen og Jørn Neergaard, som skal følge udviklingen og implementeringen af den strategi, der skal gøre Danmark fri af ghettoer i 2030. Ghetto-repræsentanterne får på regeringens vegne ansvar for at følge op på initiativerne mod parallelsamfund. De skal følge udviklingen i forhold til milepæle i planen som helhed, følge effekterne og melde tilbage til regeringen.

 

I de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fremdrift, vil regeringen foreslå, at repræsentanterne kan fremsætte forslag, som kommunalbestyrelserne enten skal følge eller give en god grund til ikke at følge. Det står dog endnu ikke helt klart, hvilke mere præcise kompetencer repræsentanterne skal have og med hvilken hjemmel.

 

Se definition og liste over boligområder der er hhv udsatte boligområder, ghetto-områder eller hårdeste ghetto-områder