Løbefællesskab for kvinder

DGI vil hjælpe løbefællesskaber på vej, hvor der er plads til alle, uanset etnicitet, fysisk form og tøjkultur.

Stadig færre piger og kvinder med anden etnisk minoritetsbaggrund deltager som medlemmer og frivillige i idræts- og foreningslivet, sammenlignet med befolkningen som helhed. Den lavere foreningsdeltagelse skyldes blandt andet manglende målrettede tilbud til etniske minoritetspiger og -kvinder, der er tilrettelagt ud fra deres ønsker til aktiviteter og faciliteter.

 

I forsøget på at have kvinderne som en aktiv del af foreningslivet, har DGI taget initiativ til løbefællesskaber for kvinder. Løb er simpelt at gå til og kan være sjovt og nemt at gøre i fællesskab. Med løbefællesskaberne ønsker DGI at skabe rammerne for at flere forskellige kvinder får mulighed for at få en god og sjov oplevelse med løb.

 

DGI vil i samarbejde med Foreningskvindementorer i løbet af 6-8 måneder facilitere en udviklingsproces, hvor kvinderne klædes på til at kunne drive et løbefællesskab som en forening, hvor de f.eks. styrkes i udarbejdelsen af vedtægter, rollefordelingen i bestyrelsen, økonomistyring i foreninger, samt hvilke midler man kan gøre brug af i rekrutteringen af nye medlemmer og frivillige i foreningen. Målet er at få skabt løbefællesskaberne i løbet af sensommeren og efteråret 2017, så kvinderne derefter er rustet til selv at føre fællesskabet videre.

 

Læs mere om DGI Storkøbenhavns arbejde med Foreningskvinder i artiklen her.

 

Hvis projektet har vakt din interesse, du har lyst til engagere dig, kender nogen som projektet kunne interessere eller bare har spørgsmål, så kan du kontakte projektleder Ida Nyhuus Kristoffersen på mail - ida.nyhuus.kristoffersen@dgi.dk eller mobil - 29216122.