Naboskab og omdømme i udsatte boligområder

I anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum zoomer de ind på udsatte boligområders omdømme.

Landsbyggefonden sætter i anledning af deres 50 års jubilæum fokus på en række temaer, der rør sig i de almene boligområder; herunder de udsatte boligområders omdømme.

 

Landsbyggefonden skriver bl.a., at den boligsociale indsats er med til at forbedre områders omdømme, da det boligsociale arbejde bidrager til, at der er fokus på ressourcer og de gode kvaliteter i boligområderne. På den måde får det boligsociale arbejde nuanceret den offentlige forståelse af udsatte boligområder.

 

Måden hvorpå det boligsociale arbejde kan være med til at bidrage til, at sætte fokus på ressourcer og de gode kvaliteter i boligområderne er ved at styrke det gode naboskab. Dette gøres ved at styrke områdernes sociale kapital, hvori man arbejder med at opbygge en gensidig forståelse og tillid mellem beboerne i området. Den øgede tillid og bedre naboskab mellem beboerne er med til at skabe øget trivsel, og kan derfor i sidste ende ændre et områdes omdømme.

 

Læs mere om de udsatte boligområders omdømme her.