Mind Your Own Business og frivillig værdiskabelse

Metode med udgangspunkt i frivillighed fra civilsamfundet og engagement fra erhvervslivet skaber positiv udvikling.

Mind Your Own Business, der er en organisation, som skaber udviklingsprogrammer for drenge fra udsatte boligområder, har siden 2010 udviklet og opbygget en veldokumenteret metodisk tilgang til, hvordan drengene på innovativ vis understøttes i en positiv udvikling ved at øge deres tilknytning til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked med henblik på fremtidig selvforsørgelse. Metoden bygger blandt andet på vigtigheden af at skabe berøringsflader med flere dele af samfundet og på kryds og tværs af menneskelige relationer og faglige kompetencer.

 

Med iværksættere som omdrejningspunkt samler programmerne det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og det danske samfund.

 

Mind Your Own Business har samlet et netværk af frivillige fagpiloter i Mind Your Own Business Akademi, for at skabe en tværgående og fælles indsats.

 

Læs mere om indsatsen og de frivillige her.