Årets liste over udsatte boligområder

På listen over almene udsatte områder pr. 1. december 2017 er der 22 boligområder, hvilket er tre færre end sidste år. Det er det laveste antal udsatte boligområder siden 2010, hvor listen blev indført. To af de 22 områder på listen er nye, mens fem områder, der var med på listen sidste år, er udgået.

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af 5 kriterier. De fem kriterier handler om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, kriminalitetesniveau, uddannelsesniveau og indkomst.

 

Faldet i antallet af områder på listen skyldes primært faldende kriminalitet. 

 

De to nye områder på listen er hhv. Gadelandet/Husumgård i Brønshøj og Lindholm i Nykøbing F. 

 

De fem områder, der ikke længere optræder på listen er Charlotteager i Høje Taastrup, Askerød i Greve, Karlemoseparken i Køge, Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde samt Byparken/Skovparken i Svendborg.

 

Fire boligområder opfylder fire ud af de fem ghettokriterier. Det drejer sig om Mjølnerparken i København, Gadehavegård i Høje Taastrup, Vollsmose i Odense og Gellerupparken/Toveshøj i Aarhus. I år er der ingen boligområder, som opfylder alle ghettokriterierne. Der er 11 boligområder på årets liste, som har været på listen i alle år siden 2010. 

 

I definitionen af et udsat område indgår 5 kriterier, hvoraf mindst tre skal være opfyldt, for at der er tale om et udsat område. Herudover kræves, at der er tale om områder med mindst 1.000 beboere.

 

De 5 kriterier er:

  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

 

Læs mere og se listen her.