Teorier og metoder i det boligsociale arbejde

Få styrket dine kompetencer til at udvikle og gennemføre boligsociale indsatser i udsatte boligområder.

Professionshøjskolen Metropol udbyder et diplommodul med fokus på boligsocialt arbejde og sociale udviklingsprocesser i udsatte boligområder.

 

Det får du ud af modulet

På forløbet får du styrket dine kompetencer til strategisk og innovativt at udvikle og gennemføre boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Der sættes fokus på beboerinddragelse, tværsektorielt samarbejde, lokalsamfundsarbejde og kapacitetsopbygning i udsatte boligområder.

 

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner: 

  • Perspektiver på boligsocialt arbejde og lokalsamfundsarbejde
  • Medborgerskab, empowerment og social kapital
  • Samskabelse, lokaldemokrati og beboerinddragelse
  • Tværsektorielt arbejde og facilitering
  • Social innovation og kapacitetsopbygning
  • Evidens og metoder til evaluering af boligsocialt arbejde
  • Udvikling og refleksion over egen praksis

Målgruppe

Målgruppen er projektledere og koordinatorer i boligsociale helhedsplaner og områdefornyelsesprojekter, boligsociale fællessekretariater samt konsulenter i de almene boligorganisationer. Endvidere medarbejdere i kommunale eller frivillige organisationer eller personer, som arbejder med sociale indsatser i udsatte boligområder.

 

Aktionslæring

Tilgangen i undervisningen er inspireret af aktionslæring. Det betyder, at de studerende løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis.

Aktionslæring handler om at udføre handlinger (aktioner) og lære af dem - samt at lade læringen være med til at kvalificere den næste handling. Formålet er at udvikle egen praksis ved at eksperimentere, observere og reflektere over denne - man lærer i og af praksis. (Plauborg, Andersen & Bayer, 2007)

 

Praktiske oplysninger

Optagelse på uddannelsen kræver at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende, samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. 

 

Modulet består ¡ 8 undervisningsdage på ca. 6 timer (9 - 15) og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et skriftligt oplæg.

Vær opmærksom på, at der kan være udgifter på ca. 1000 kr. til litteratur.

 

Yderligere info og tilmelding.