Tak for i år

Her hvor julen står for døren og året går på hæld, vil vi fra boligsocialnet gerne benytte lejligheden til at ønske alle boligsociale medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Det har været et begivenhedsrigt år for boligsocialnet, der, som I ved, startede året med at sige farvel til Kathrine Bek Nyboe, der stoppede som boligsocial konsulent i KL.  Det betød, at vi i en periode måtte undvære en kollega i KL, men heldigvis kunne vi 1. juni byde velkommen til Ulla Schärfe, der startede som ny boligsocial konsulent i KL.

 

Vi har i løbet af året afholdt intro-kurser, netværksmøder, projektledermøder, projektlederkurser og understøttet en mentorordning for nye projektledere. Årets højdepunkt var afholdelsen af Den Boligsociale Årskonference i september, hvor omkring 375 boligsociale medarbejdere fra hele landet var samlet til oplæg, debat, netværk og snak om Kapacitetsopbygning. Se eller gense videoerne

 

Noget andet, der har fyldt meget hos boligsocialnet i år, er udviklingen og lanceringen af ny hjemmeside. Vi synes, at den er blevet mere brugervenlig, men stadig med masser af viden, gode eksempler og oplysninger om arrangementer, kurser, konferencer osv. Det håber vi, at I er enige i. Et mål for 2018 er at skabe endnu mere relevant og brugervenligt indhold. Kontakt gerne Jane Østgaard Sørensen på jos@bl.dk hvis I har input eller gode historier til siden.

 

2018 bliver desuden året, hvor vi foretager en række ændringer i vores netværksstruktur. Vores forhåbninger er, at netværkene vil understøtte og styrke det tværorganisatoriske samarbejde og bidrage til den lokale og nationale kapacitetsopbygning til at fremme og udvikle arbejdet med udsatte boligområder.

 

Vi vil i det kommende år fortsat have fokus på faglig udvikling og netværk for alle boligsociale medarbejdere og afholde en række temadage, projektlederkurser, intro-kursus, netværksmøder og som noget nyt en "Boligsocial Bazar", hvor man får mulighed for at få inspiration og udveksle erfaringer fra praksis. 

 

Rigtig god jul og godt nytår. På gensyn i 2018.

 

Louise, Jens, Ann, Ulla, Kathrine og Jane