Fællesskaber for alle

VELUX FONDEN åbner op for ansøgninger til projekter, der ønsker at udvikle nye metoder, som giver mennesker i en social udsat position bedre adgang til at bidrage med en aktiv frivillig indsats i konstruktive fællesskaber.

Du kan nu søge støtte hos VELUX FONDEN til projekter, der styrker samfundets sammenhængskraft ved at udvikle nye metoder, som giver mennesker i en social udsat position bedre adgang til at bidrage med en aktiv frivillig indsats i konstruktive fællesskaber i fx foreninger, civilsamfundsorganisationer, faglige organisationer, interesseorganisationer og almene boligselskaber.

 

Projektet skal arbejde med de konkrete barrierer, der er for, at mennesker i en social udsat position kan deltage i fællesskabet, og hvordan barrierer kan brydes, så alle uanset social position får mulighed for at bidrage som aktive medborgere.

 

Projektet skal desuden arbejde med, hvordan den klassiske frivilligrolle kan nytænkes, så der bliver plads til, at mindre ressourcestærke mennesker får mulighed for at bidrage med en frivillig indsats og være en del af et fællesskab.

 

Der er ansøgningsfrist d. 5. marts 2018 kl. 12.

 

Læs mere og ansøg her.