Valgdeltagelse til kommunalvalget

Valgdeltagelsen i de udsatte boligområder med en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund er relativ lav.

Ved det seneste folkestingsvalg var valgdeltagelsen blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund kun 53 pct. mod 87 pct. for personer af dansk oprindelse. Ved kommunalvalget i 2013 var valgdeltagelsen for både indvandrere og efterkommere ca. 40 pct. (Kilde. Center for Valg og Partier)

 

En kortlægning – i ordets bogstaveligste forstand – af valgdeltagelsen opdelt på geografi, foretaget af Center for Valg og Partier ved Københavns Universitet (CVAP), peger på, at valgdeltagelsen i de særligt udsatte boligområder er relativ lav. 

 

BL, Rådet for Etniske Minoriteter og CVAP på Københavns Universitet har indgået aftale om et fælles forskningsprojekt i relation til hvordan man kan fremme valgdeltagelsen i særligt udsatte boligområder. Konkret vil man teste effekten af at ophænge plakater med opfordring til at deltage i kommunalvalget. Plakaten er udarbejdet af Rådet for Etniske Minoriteter. Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor der opsættes plakater i nogle opgange/boligblokke og ikke i andre. Plakaterne opsættes ca 10 dage før valget d 21/11. 

 

CVAP laver for alle boligområderne lister over, hvor plakaterne skal opsættes, hvorefter en medarbejder fra Rådet for Etniske Minoriteter vil besøge de involverede områder og hjælpe med at sikre, at plakaterne hænges op de rigtige steder. 

 

Efterfølgende vil CVAP redegøre for resultaterne af projektet, som vi selvfølgelig vil skrive om.