Når netværk er både vilkår og værktøj

Netværk

Netværksarbejde 2.0

Af Birgitta Gomez Nielsen

Netværk er i en faglig sammenhæng relationer, der opstår mellem personer, der er ligeværdige og samtidig gensidigt afhængige af hinanden for at nå deres egne faglige mål. Det kan handle fx handle om øget medejerskab eller forankring af en boligsocial aktivitet. I en sådan og lignende situationer bliver netværk både et vilkår og et værktøj for det boligsociale arbejde.

Samarbejde med andre personer fra andre organisationer i og omkring helhedsplanen er et vilkår i det boligsociale arbejde. Derudover er der ingen af de boligsociale helhedsplaner, der dumper ned på månen. Med andre ord: Helhedsplanerne lander i et landskab af allerede etablerede relationer og netværk.

Netværksarbejde er også et værktøj, der kan bruges for at håndtere de nævnte vilkår. Der arbejdes mange steder bevidst med rammerne for, hvordan de forskellige personer og organisationer møder hinanden, hvornår de mødes og der iværksættes forskellige tiltag, der fremmer etableringen af fælles dagsordener. 

Er du mere nysgerrig på nogle overordnede linjer i og omkring netværksarbejde, har vi samlet et par relevante links her:

Hvad vil I med netværk? Om de stragiske beslutninger bag værdiskabende netværk af Eva Beckmann (Webudgivelse)

Netværk fra vilkår til værktøj for styring og demokrati af Eva Sørensen og Lotte Jensen (Artiklen kan findes via biblioteket klik her)

Netværksstyring fra government til governance af Eva Sørensen og Jacob Torfing (Bog)

Boligsocialnet faciliterer også forskellige former for faglige netværk. Du finder mere viden om netværkene her 

 

 

 

Andre brugere har skrevet

Skriv en kommentar

(skjules for andre)
Sideansvarlig:
Birgitta Gomez Nielsen
Oprettet:
31. oktober 2012
Senest opdateret:
01. oktober 2013