1 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Projektledelse 1
Få styr på opgaven fra start!
Læs mere
2 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Samarbejdskonference
Obligatorisk deltagelse for alle projektledere i en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden.
Læs mere
3 / 4
Arrangement 30.jan 2020
Temadag om kriminalitetsforebyggelse
Temadagen vil bl.a. komme omkring, hvad kriminalitetsforebyggelse i boligsocialt arbejde er, og have fokus på lokalt samarbejde og dilemmaer i relationsarbejdet.
Læs mere
4 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Strategisk Forum
Bryd ud af vanetænkning, frigør dig fra organisatoriske fodlænker og rusk de tremmer, der måske står i vejen for at finde fælles løsninger og skabe fælles strategisk ledelse for arbejdet i udsatte boligområder.
Læs mere
Aktuelt 06.jan 2020
Ny boligsocial konsulent
Læs mere
Aktuelt 16.dec 2019
Temadag om arbejdet med ghettokriterierne
Læs mere
Aktuelt 03.dec 2019
At dele og være en del af noget
Læs mere
Aktuelt 03.dec 2019
Et samspil mellem bæredygtige dagsordener
Læs mere
Aktuelt 03.dec 2019
At løfte i flok
Læs mere
Artikel 16.dec 2019
Tryghed og trivsel i udsatte boligområder
Læs mere

Det boligsociale Danmarkskort

Få overblik over helhedsplanerne og find oplysninger om de forskellige indsatser og kontaktpersoner.