1 / 4
Arrangement 26.sep 2019
ABCD
Cormac Russell sætter fokus på, hvordan lokale kræfter kan løfte nærområder.
Læs mere
2 / 4
Arrangement 01.nov 2019
Temadag: Kvinder og beskæftigelse
Bliv inspireret, når Boligsocialnet og CFBU inviterer til temadag om kvinder og beskæftigelse.
Læs mere
3 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Samarbejdskonference
Obligatorisk deltagelse for alle projektledere i en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden.
Læs mere
4 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Strategisk Forum
Strategisk Forum er et nationalt forum for bestyrelsesmedlemmer.
Læs mere
Aktuelt 03.dec 2019
Bæredygtighed i boligsociale initiativer
Læs mere
Aktuelt 13.nov 2019
Analyse: Fra udsat område til blandet by
Et tæt samarbejde mellem boligforening, erhvervsliv og kommune er vigtigt for at vende udviklingen i et udsat boligområde og for at skabe en blandet by.
Læs mere
Aktuelt 05.nov 2019
Håndtering af klager og konflikter i boligorganisationen
Lær at bruge dialogmøder og konfliktvejledning til at håndtere og nedtrappe konflikter i boligområderne.
Læs mere
Aktuelt 08.okt 2019
Nye redskaber til boligsocialt arbejde
Læs mere
Artikel 30.sep 2019
Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder
Læs mere

Det boligsociale Danmarkskort

Få overblik over helhedsplanerne og find oplysninger om de forskellige indsatser og kontaktpersoner.