1 / 4
Arrangement 26.sep 2019
ABCD
Cormac Russell sætter fokus på, hvordan lokale kræfter kan løfte nærområder.
Læs mere
2 / 4
Arrangement 01.nov 2019
Temadag: Kvinder og beskæftigelse
Bliv inspireret, når Boligsocialnet og CFBU inviterer til temadag om kvinder og beskæftigelse.
Læs mere
3 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Samarbejdskonference
Obligatorisk deltagelse for alle projektledere i en boligsocial indsats finansieret af Landsbyggefonden.
Læs mere
4 / 4
Arrangement 05.nov 2019
Strategisk Forum
Strategisk Forum er et nationalt forum for bestyrelsesmedlemmer.
Læs mere
Aktuelt 13.nov 2019
Analyse: Fra udsat område til blandet by
Et tæt samarbejde mellem boligforening, erhvervsliv og kommune er vigtigt for at vende udviklingen i et udsat boligområde og for at skabe en blandet by.
Læs mere
Aktuelt 05.nov 2019
Håndtering af klager og konflikter i boligorganisationen
Lær at bruge dialogmøder og konfliktvejledning til at håndtere og nedtrappe konflikter i boligområderne.
Læs mere
Aktuelt 10.okt 2019
Kender du til initiativer, projekter, oplægsholdere eller lignende, som kan være til inspiration for branchen?
Læs mere
Aktuelt 08.okt 2019
Ny projektmedarbejder
Læs mere
Aktuelt 08.okt 2019
Nye redskaber til boligsocialt arbejde
Læs mere
Artikel 30.sep 2019
Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder
Læs mere

Det boligsociale Danmarkskort

Få overblik over helhedsplanerne og find oplysninger om de forskellige indsatser og kontaktpersoner.